Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Trung học cơ sở- Trung học Phổ thông

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đối tượng tham dự

  • Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.
  • Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Căn cứ pháp lý: Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành Giáo viên THCS- THPT

Kinh phí: 180.000đ/1 tín chỉ

Hình thức học tập: Online kết hợp trực tiếp

Khối lượng chương trình
Tổng số: 34 tín chỉ, trong đó:

  • Khối học phần chung: 17 tín chỉ ( 15 tin chỉ bắt buộc và 02 tín chỉ tự chọn)
  • Khối học phần nhánh: 17 tín chỉ/ nhánh THCS, 17 tín chỉ/ nhánh THPT.Thời lượng mỗi học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ (gồm 9 TC lựa chọn theo môn học, 6 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 2 TC tự chọn).(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).Trường hợp người học tham gia học cả 2 học phần nhánh thì chỉ cần học 01 lần khối học phần chung.

Hồ sơ:

  • Đơn đăng ký theo mẫu
  • Bằng tốt nghiệp cử nhân photo công chứng
  • CMT/ Căn cước công dân photo công chứng
  • 02 ảnh 3×4

LIÊN HỆ_ HOTLINE/ ZALO_ 0982 78 78 40 (Mrs Nhung)

Đăng ký xét tuyển online tại mục “ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN” nhận được hướng dẫn tư vấn.

 

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Tiếng Anh THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Tiếng Anh THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Toán THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Toán THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Ngữ văn THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Ngữ văn THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Tin học THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Tin học THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Hóa học THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Hóa học THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Sinh học THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Sinh học THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Vât lý THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Vật lý THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Khoa học tự nhiên THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Khoa học tự nhiên THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Giáo dục Công dân THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Giáo dục công dân THPT

Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Công nghệ THCS; Nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Công nghệ THPT

Để lại một bình luận