Thông tin thư viện

  • Hệ Trung Cấp thư viện- thiết bị trường học
  • 15/07/2017 - Trung cấp
  •  NGÀNH :THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  Khóa học thiết bị trường học dành cho ai? Hiện nay ngành thư viện – thiết bị trường học đang phổ biến, được nhiều người biết đến, khóa học dành cho: Nhóm 1:  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy…

  • Nghiệp vụ Thông tin thư viện
  • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Thông tin thư viện
  •       Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ đang làm việc tại các cơ quan về lĩnh vực Thông tin Thư viện trong cả nước, Công ty mở khóa đào tạo về Nghiệp vụ Thông tin  Thư viện    ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ NGHIỆP VỤ…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ