nghiệp vụ quản lý sản xuất

  • Khóa Học Nghiệp Vụ Quản Lý Sản Xuất
  • 18/08/2017 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
  • KHÓA HỌC QUẢN LÝ SẢN XUẤT          Để một bộ máy sản xuất hoạt động trơn tru và hiệu quả không chỉ cần bài tay tài hoa của những công nhân mà còn cần sự thông minh và khả năng quản lý sắp xếp công việc nhịp nhàng của những người quản…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ