Chứng chỉ

  • Chứng chỉ tin học IC3
  • 16/08/2016 - Ngoại ngữ , Tin tức
  • CHỨNG CHỈ TIN HỌC IC3 Bạn có biết sau ngày 10/8/2016 chứng chỉ tin học A,B,C sẽ không còn có giá trị. Thay vào đó sẽ đươc thay thế bằng thông tư thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam mở lớp ôn thi chứng chỉ tin học IC3 GS4 với nội dung…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ