chứng chỉ A B C

  • chứng chỉ tin học A, B, C hay CC IC3
  • 16/08/2016 - Chứng chỉ
  • CHỨNG CHỈ TIN HỌC A, B, C HAY CC IC3? Theo thông tin từ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông thì Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về việc thi và cấp chứng chỉ đào tạo tin học chính thức có hiệu lực vào ngày 10/8/2016. Theo…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ