Nghiệp vụ Đấu thầu

Giá: 800,000 đ

Dau thau

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành luật từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng và ban hành trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của các luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Cụ thể, Luật đấu thầu năm 2013 đã có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao và phát triển tính công khai, minh bạch triệt để hoạt động đấu thầu, trong đó Luật đấu thầu có gắn liền phân cấp với trách nhiệm giải trình

Nghị định 63/2014/NĐ-CP có nội dung quy định một cách chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về việc lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2014

Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam được phép tổ chức khóa tập huấn nhằm phổ biến những điểm mới căn bản của Luật đấu thầu sửa đổi năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 và Nghị định 63/214/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu.

Các nội dung chi tiết của khóa học như sau:

* Đối tượng tham dự khóa học: Các cán bộ làm công tác về quản lý đấu thầu trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, các ban quản lý dự án, các Doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn về nghiệp vụ đấu thầu; các chủ đầu tư; bên mời thầu và các nhà thầu.

* Địa điểm tổ chức khóa học: tại Hà Nội, Hồ Chí Minh vàTại địa điểm là đơn vị của Quý cơ quan, tổ chức hoặc Doanh nghiệp có nhu cầu.

* Giảng viên giảng dạy khóa học: Các những giảng viên có kinh nghiệm của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư; Viện kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng và các cơ quan khác

* Thời gian: 02 ngày/khóa học

* Học phí khóa học: 800.000đ/ 1 học viên/khóa học

Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam sẽ thông báo chi tiết chương trình tập huấn cụ thể tới học viên thông qua giấy báo sau khi học viên điền và nộp phiếu đăng ký tham dự khóa học

Học viên sẽ được cấp CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU nếu tham gia đầy đủ trong thời gian khoá học diễn ra và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo:  Ms Tuyết Nhung: 0982 78 78 40 

Bài viết liên quan