Luật Du Lịch 2017 Sửa Đổi

    Luật du lịch đầu tiên được ban hành vào năm 2005 là văn bản đầu tiên trong lĩnh vực du lịch. Từ khi ban hành văn bản này, hoạt động du lịch Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng đa dạng hóa, linh hoạt về cả loại hình du lịch, xu hướng du lịch, cách thức lựa chọn và sử dụng tour du lịch cũng như việc sử dụng thanh toán điện tử trong hoạt động du lịch. Việc sửa đổi luật du lịch là việc làm cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động du lịch, tạo điều kiện để thúc đẩy ngành du lịch, đảm bảo hài hòa quyền và nghĩa vụ cho du khách và tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ du lịch.

Luật du lịch sửa đổi 2017 vừa được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017, tuy còn nhiều ý kiến tranh luận song được kỳ vọng là sự bứt phá cho ngành du lịch nước ta.Trong dự thảo Luật Du lịch sửa đổi, ngành du lịch cũng nêu ra nhiều vấn đề mới để Luật phù hợp với thực tiễn…

Luật sửa đổi điều kiện kinh doanh lữ hành :

Trong luật du lịch 2005 ,điều kiện kinh doanh lữ hành đang tồn tại nhiều mâu thuẫn cần tháo gỡ. Trong đó, pháp luật quy định doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trên thực tế, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là một hình thức để cơ quan có thẩm quyền công nhận việc doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đã bảo đảm đủ các điều kiện kinh doanh (bao gồm cả việc ký quỹ đặt cọc để bảo đảm đền bù cho khách nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật).

Nhưng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa lại không yêu cầu phải có giấy phép, không phải ký quỹ đặt cọc, không quy định bắt buộc các doanh nghiệp lữ hành nội địa phải báo cáo về hoạt động. Như vậy là có sự không đồng bộ với hệ thống pháp luật và quy định của Luật Du lịch 2005. chính vì vậy đã tạo ra sự không công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa và các đơn vị chức năng không thể quản lý được các doanh nghiệp một cách chặt chẽ. Những đơn vị kinh doanh lữ hành không tuân thủ đúng luật và nhiều bất cập xảy ra.

Do đó, riêng về điều kiện kinh doanh lữ hành, Luật Du lịch sửa đổi sẽ bổ sung đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh lữ hành cũng như các điều kiện bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư để  đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và có biện pháp quản lý hữu hiệu hoạt động lữ hành. Từ đó, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường quản lý nhà nước để tránh hậu quả pháp lý do chỉ thực hiện công tác hậu kiểm; bảo đảm an toàn hơn đối với khách du lịch.

 Điều chỉnh quy định thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch

     Điều kiện đầu tiên để hành nghề Hướng dẫn viên là phải có thẻ hướng dẫn. Theo luật du lịch nếu hướng dẫn viên không có, không đeo hoặc cho mượn thẻ hướng dẫn trong lúc đang hành nghề thì sẽ bị phạt nặng.

Điều 73 Luật Du lịch 2005 quy định “hướng dẫn viên được hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên và có hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành”. Tuy nhiên, trên thực tế thì một hướng dẫn viên có thể cùng một lúc ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp lữ hành miễn là họ không vi phạm các điều khoản quy định trong nội dung của hợp đồng. Vì vậy, nội dung này còn có ý nghĩa gì khi họ hành nghề tự do, chỉ nhận công việc theo từng đoàn khách cụ thể…

Luật Du lịch 2005 quy định điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cao hơn so với tiêu chuẩn nghề lao động, thực tế thì chỉ cần đáp ứng kỹ năng nghề là đạt yêu cầu. Luật Du lịch 2005 không quy định cụ thể hình thức đào tạo hay cách thức có chứng chỉ hướng dẫn nghiệp vụ du lịch (được xem là chứng chỉ nghề).

Do đó, Luật Du lịch sửa đổi điều chỉnh cách thức đạt được chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hạ thấp tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Cụ thể như sau

– Khoản 4 Điều 58 Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.

– Điểm b, khoản 2, Điều 59: Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

Luật Du lịch sửa đổi sẽ điều chỉnh quy định, tạo cơ chế thông thoáng, thuận tiện hơn và thay đổi nhận thức về nghề hướng dẫn du lịch.

Có thể nói,cơ hội  mới cho sự  phát triển du lịch đang đến chính từ sự cởi mở về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà đã và đang được thể chế  hóa trong Luật Du lịch. Với tầm nhìn của khuôn khổ thể chế đổi mới đó, Du lịch Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ tương xứng với tiềm năng to lớn của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

 

 

 

Bài viết liên quan