LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8 TẠI HÀ NỘI


LỊCH KHAI GIẢNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH  NGẮN HẠN THÁNG 9/2015

 TT Chương trình học Ngày học Học phí Ghi chú
1 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

(Xem nội dung đào tạo)

11/9

25/9

800.000 3 ngày
2 Quản lý Dự án

(Xem nội dung đào tạo)

21/9 1.400.000 5 ngày

10 tối

3 Môi giới Bất Động Sản

Định giá Bất Động Sản

Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS

(Xem nội dung đào tạo)

26/9 1.300.000

1.600.000

1.300.000

Thứ7

&CN

Tối 2-4-6

4 Văn thư lưu trữ  

(Xem nội dung đào tạo)

Thư ký văn phòng  

(Xem nội dung đào tạo) 

Thông tin thư viện  

(Xem nội dung đào tạo)

06/9

21/9

19/9(Thông tin thư viện)

2.200.000

1.800.000

1.500.000

Tối 2-4-6

Thứ 7 & CN

5 Thiết bị Trường học

(Xem nội dung đào tạo)

12/9 2.700.000

3.000.000

Bậc TH, THCS

Bậc THPI

6 Nghiệp vụ Kỹ sư định giá 

(Xem nội dung đào tạo)

Chỉ huy trưởng công trường xây dựng 

(Xem nội dung đào tạo)

21/9 1.500.000

1.100.000

14 tối

10 tối

7 Giám sát thi công xây dựng

 (Xem nội dung đào tạo)

21/9 1.700.000 21 buổi
8 Quản lý, vận hành nhà chung cư 

(Xem nội dung đào tạo)

28/9 2.500.000 Thứ 7_ CN
9 An toàn vệ sinh lao động 

(Xem nội dung đào tạo)

12/9

26/9

600.000
Huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động

(Xem nội dung đào tạo)

19/9  3.500.000  5 ngày (T7, CN)
10 Luyện thi TOEIC (Xem nội dung đào tạo)

Luyện thi TOEFLITP (Xem nội dung đào tạo)

Chương trình B1 

Chương trình B2

 (Xem nội dung đào tạo)

12/9 2.590.000

3.000.000

3.500.000

4.500.000

Thứ 7 _CN

T2-4-6

11 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

(Xem nội dung đào tạo)

05/9

07/9

1.800.000

2.400.000

3.200.000

1 tháng

2 tháng

3 tháng

12 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng 

(Xem nội dung đào tạo)

26/9 1.500.000 2 ngày
13 Khóa học về ISO (Xem nội dung đào tạo)

– Nhận thức ISO 9001:2008

–  Nhận thức ISO 14001:2004

–  Nhận thức ISO 18001:2007

26/9 1.200.000 1 ngày
14 Kỹ thuật an toàn trong vận chuyển xăng dầu, gas 

(Xem nội dung đào tạo)

Trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu

(Xem nội dung đào tạo)

Nhân viên bán hàng xăng dầu

(Xem nội dung đào tạo)

Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

(Xem nội dung đào tạo)

Bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas

(Xem nội dung đào tạo)

Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

(Xem nội dung đào tạo)

28/9 10 ngày
15 Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008

 (Xem nội dung đào tạo)

25/9 1.800.000 3 ngày
16 Khóa học 5S (Xem nội dung đào tạo) 26/9 1.200.000 2 ngày
17 Nghiệp vụ Nấu ăn (Xem nội dung đào tạo) 07/9

21/9

4.000.000 S2-4-6

Thứ 7- CN

18 Nghiệp vụ  Buồng (Xem nội dung đào tạo) 07/9

21/9

2.500.000 S2-4-6

T2-4-6

19 Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn 

(Xem nội dung đào tạo)

07/9

21/9

2.500.000 S2-4-6

T2-4-6

19 Nghiệp vụ Bàn- Bar 

(Xem nội dung đào tạo)

07/9

21/9

2.500.000 S2-4-6

T2-4-6

 

Bài viết liên quan