Lịch khai giảng các lớp tại Đà Nẵng

TT Chương trình học Khai giảng Ca học Thời gian Học Phí

(VNĐ)

Số buổi Đơn vị cấp cc
Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

(Điều Kiện xin cấp thẻ)

03/08

08/08

T2 – 4 – 6

T7,CN

  18h-20h30

Cả ngày

1.900.000

2.500.000

3.300.000

1 tháng

2 tháng

3 tháng

Chứng chỉ
Nghiệp vụ lễ tân khách sạn 17/08 T2-4-6 18h-20h30 2.500.000 2 tháng Chứng chỉ sơ cấp
Khóa học tổ chức sự kiện

(Event Mannerger)

 Tháng 8  Tối 3-5-7  18h-0h30 1.500.000  10 buổi Chứng nhận
Nghiệp vụ quản trị nhà hàng khách sạn 08/08 Tối 2-4-6 Cả ngày 3.000.000 03 tháng Chứng chỉ
Nghiệp vụ sư phạm hệ Giảng viên CĐ – ĐH Tháng 9 Thứ 7, CN Cả ngày 3.300.000 2 tháng ĐHSP Hà Nội I
Nghiệp vụ sư phạm hệ Trung cấp chuyên nghiệp Tháng 8 Thứ 7, CN Cả ngày 2.500.000 1,5 tháng  Chứng chỉ
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 05/08 T2-4-6 18h-20h30 1.500.000 1,5 tháng  Chứng chỉ
Nghiệp vụ văn thư lưu trữ – hành chính VP

(xem nội dung tại đây)

15/08 Thứ 7, CN Cả ngày 2.200.000 16 buổi TCCN

Hà Nội

Nghiệp vụ thông tin thư viện

(xem nội dung tại đây)

 08/08  Thứ 6,7,CN Cả ngày 1.500.000 3 ngày Cty CP

GDVN

Nghiệp vụ thư ký văn phòng 15/08 Thứ 7,CN Cả ngày 1.500.000 05 ngày Cty CP

GDVN

Kế toán tổng hợp  17/08 T2-4-6 18-20h30 1.000.000 18 Buổi Cty
Kế toán trưởng Doanh Nghiệp  16/08 Chủ nhật Cả ngày 1.500.000 2 Tháng
Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp  08/08 Thứ 7 Cả ngày 1.800.000 2 Tháng
Nghiệp vụ khai hải quan điện tử  15/08 T7,CN Cả Ngày 4.000.000 1,5 tháng Chứng nhận
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  

16/08

 

Chủ nhật Cả ngày 800.000

1.000.000

1 ngày Cty
  Quản trị kho hàng 22/08  Thứ 7,CN  Cả ngày 1.500.000 03 ngày  Cty

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua hotline: 0982 78 78 21

Bài viết liên quan