LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 NĂM 2017

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 NĂM 2017

STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÍ THỜI LƯỢNG GHI CHÚ
 

1

 

Kế toán tổng hợp

 

3.200.000 đ

 

4 tháng, KG 08/2/2017

 

Tối 2,4,6

 

2

 

Kế toán viên HCSN

 

2.500.000 đ

 

1.5 tháng, KG 12/2/2017

 

 

CN

 

3

Kế toán trưởng doanh nghiệp 1.500.000 đ 2 tháng, KG 12/02/2017 CN
 

4

 

Kế toán trưởng HCSN

1.800.000 đ 2 tháng, KG 11/02/2017 T7
 

5

 

Quản trị KD và DN

 

 

2.500.000 đ

 

2 tháng, KG 12/02

CN
6 Nghiệp vụ khai hải quan 3.500.000 đ KG 19/2/2017 CN

 

7 Quản lý giáo dục 2.500.000 đ KG 2017/11/02 T7, CN

 

số 8 NV Sư Phạm Trung Cấp Lien hệ KG 15/2/2017 Tối 2,4,6
9 NV Sư Phạm Giảng viên Liên hệ KG 17/2/2017 Tối 2,4,6

 

10 Xoa bóp bấm huyệt 3.000.000 đ KG 18/02/2017

KG 20/02/2017

Thứ  7, CN

Tối 2, 4, 6

 

11 Hướng dẫn viên du lịch Liên hệ KG 10/02/2017

KG 11//02/2017

Tối 2, 4, 6

Thứ 7, CN Sáng 8h-11h

Chiều 2h-5h

Bài viết liên quan