LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP NGHỀ THÁNG 2 NĂM 2017

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP NGHỀ THÁNG 2 NĂM 2017

Chương trình học Ca học Thời gian học Khai giảng Học phí  

Ghi chú

Quản trị nhà hàng khách sạn

(16 buổi)

3h/buổi

Sáng 2/4/6 08h-11h 02/08 3.000.000

Học buổi 1

LH:0964 8686 40 Mrs  Ánh Tuyết
Thứ 7, CN Sáng: 8h-11h

Chiều:14h-17h

18/02 3.000.000  
Lễ tân- Buồng phòng

(16 buổi)

3h/buổi

Sáng 2/4/6 8h-11h 02/08 3.000.000

Học buổi    1

 
Thứ 7, CN Sáng: 8h-11h

Chiều:14h-17h

 18/02 3.000.000  
Cắm hoa

(10 buổi)

2h/buổi

Chiều 2/4/6 14h-16h 13/02 2.500.000

Học buổi 1

Chưa bao gồm NVL
Tối 2/3/6 18h-20h 14/02 2.500.000 Chưa bao gồm NVL
Cắt tỉa

(08 buổi)

2h/buổi

Chiều 2/4/6 14h-16h 15/02 1.200.000

Học buổi 1

Chưa bao gồm NVL
Tối
2/4/6
18h-20h 13/02 1.200.000
Học buổi 1
Chưa bao gồm NVL
Pha chế

(10 buổi)

2h/buổi

Chiều 2/4/6 13h -15h 13/02 3.500.000

Học buổi 1

Đã bao gồm NVL
Nấu ăn thường

( Á, Âu, Chay)

S 2/4/6 13/02 4.000.000

(3 tháng)

8:30-11:30  

 

 

T 2/4/6 13/02 4.000.000

(3,5 tháng)

18:00-20:00  
C 2/4/6 20/02 4.000.000

(3 tháng)

13h30-16h30 Khai giảng
Thứ 7, CN 18/02 4.000.000 8h30 – 11h30

1h30-16h30

 
Nấu ăn chay Thứ 7, CN 18/02 4.000.000

(10 buổi/3h/buổi)

8h30 – 11h30

1h30-16h30

 
Chiều 2/4/6 13/02   15:00-18:00  
Lẩu – Nướng Sáng 2/4/6 Liên hệ 5.000.000

(5 buổi)

8h30 – 11h30  
Nấu ăn Hàn Quốc Chiều 2/4/6 13/02 4.000.000

(10 buổi)

14:00-17:00  
Sáng 2-6 13/02   8:30-11:30 Khai giảng
 

Nấu ăn Nhật

SUSHI nhật

Sáng 2-6 Liên hệ 6.000.000

5.000.000

8h30 – 11h30  
Cháo dinh dưỡng Sáng 3/5/7 14/02 3.000.000 8:00-11:00  
Món vặt Sáng+Chiều 2-6 13/02 3.000.000

(8 buổi)

8:00-11:00  
Chè bốn mùa Chiều 2/4/6 13/02 3.000.000

(6 buổi)

13:00-16:00  
Thứ 7, CN 18/02   8:00-11:00

13:00-16:00

Khai giảng
Điện dân dụng

 Điện công nghiệp

Thứ 7, CN 18/02 5.000.000

(3 tháng)

8:00-11:00

13:00-16:00

 
Tối 2/4/6 Liên hệ 5.000.000 18:00-20:00 Buổi 1
Điện nước

Điện dân dụng

Sáng 2/4/6

Tối 2/4/6

Liên hệ 5.000.000

(30 buổi)

8:00-11:00

18; 00-20; 00

 

(Học phí đã bao gồm NVL thực hành)

 

Quản trị nhà hàng khách sạn

(16 buổi)

3h/buổi

Sáng 2/4/6 08h-11h 02/08 3.000.000

Học buổi 1

0964 8686 40 Mrs  Ánh Tuyết
Thứ 7, CN Sáng: 8h-11h

Chiều:14h-17h

18/02 3.000.000  
Lễ tân- Buồng phòng

(16 buổi)

3h/buổi

Sáng 2/4/6 8h-11h 02/08 3.000.000

Học buổi    1

 
Thứ 7, CN Sáng: 8h-11h

Chiều:14h-17h

 18/02 3.000.000  
Cắm hoa

(10 buổi)

2h/buổi

Chiều 2/4/6 14h-16h 13/02 2.500.000

Học buổi 1

Chưa bao gồm NVL
Tối 2/3/6 18h-20h 14/02 2.500.000 Chưa bao gồm NVL
Cắt tỉa

(08 buổi)

2h/buổi

Chiều 2/4/6 14h-16h 15/02 1.200.000

Học buổi 1

Chưa bao gồm NVL
Tối
2/4/6
18h-20h 13/02 1.200.000
Học buổi 1
Chưa bao gồm NVL
Pha chế

(10 buổi)

2h/buổi

Chiều 2/4/6 13h -15h 13/02 3.500.000

Học buổi 1

Đã bao gồm NVL
Nấu ăn thường

( Á, Âu, Chay)

Sáng 2/4/6 13/02 4.000.000

(3 tháng)

8:30-11:30  

 

 

Tối 2/4/6 13/02 4.000.000

(3,5 tháng)

18:00-20:00  
Chiều 2/4/6 20/02 4.000.000

(3 tháng)

13h30-16h30 Khai giảng
Thứ 7, CN 18/02 4.000.000 8h30 – 11h30

1h30-16h30

 
Nấu ăn chay Thứ 7, CN 18/02 4.000.000

(10 buổi/3h/buổi)

8h30 – 11h30

1h30-16h30

 
Chiều 2/4/6 13/02   15:00-18:00  
Lẩu – Nướng Sáng 2/4/6 Liên hệ 5.000.000

(5 buổi)

8h30 – 11h30  
Nấu ăn Hàn Quốc Chiều 2/4/6 13/02 4.000.000

(10 buổi)

14:00-17:00  
Sáng 2-6 13/02   8:30-11:30 Khai giảng
 

Nấu ăn Nhật

SUSHI nhật

Sáng 2-6 Liên hệ 6.000.000

5.000.000

8h30 – 11h30  
Cháo dinh dưỡng Sáng 3/5/7 14/02 3.000.000 8:00-11:00  
Món vặt

Sáng+Chiều 2-6

13/02 3.000.000

(8 buổi)

8:00-11:00  
Chè bốn mùa Chiều 2/4/6 13/02 3.000.000

(6 buổi)

13:00-16:00  
Thứ 7, CN 18/02   8:00-11:00

13:00-16:00

Khai giảng
Điện dân dụng

 Điện công nghiệp

Thứ 7, CN 18/02 5.000.000

(3 tháng)

8:00-11:00

13:00-16:00

 
Tối 2/4/6 Liên hệ 5.000.000 18:00-20:00 Buổi 1
Điện nước

Điện dân dụng

Sáng 2/4/6

Tối 2/4/6

Liên hệ 5.000.000

(30 buổi)

8:00-11:00

18; 00-20; 00

 

(Học phí đã bao gồm NVL thực hành)

 

Bài viết liên quan