Danh sách khóa học
# Tên khóa học Gía Đăng ký
1 Lớp học cắm hoa tươi nghệ thuật ở Bình Dương đ
2 Hệ Cao đẳng Kỹ thuật Chế biến Món ăn đ
3 KHÓA HỌC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 2,500,000 đ
4 KHÓA HỌC LÀM BÁNH TRUNG THU 1,800,000 đ
5 Khóa học nấu ăn trẻ em tại Hà Nội 1,500,000 đ
6 Khóa học nấu ăn món Hoa (Trung Quốc) ở Bình Dương 6,000,000 đ
7 KHÓA HỌC NẤU CHÈ NGON- CHÈ BỐN MÙA TẠI BÌNH DƯƠNG. đ
8 KỸ THUẬT VIÊN XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU 2,500,000 đ
9 Trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp 0 đ
10 Hướng dẫn viên du lịch đ
11 Chứng chỉ tiếng anh A2 3,100,000 đ
12 Chứng chỉ tin học IC3 đ
13 KHÓA HỌC NẤU ĂN MÓN CHAY đ
14 KHÓA HỌC BẢO MẪU CẤP CHỨNG CHỈ đ
15 NGHIỆP VỤ BẢO MẪU đ
16 ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU đ
17 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG đ
18 Đào tạo Nấu Ăn 4,000,000 đ
19 Học nghiệp vụ Bàn Bar tại đâu Bình Dương ? 2,500,000 đ
20 Khai giảng nghiệp vụ Buồng – Phòng 3,000,000 đ
21 Nghiệp vụ Lễ Tân Khách sạn 2,500,000 đ
22 Nghiệp vụ nghề cấp dưỡng 2,000,000 đ
23 Đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp nghề 1,800,000 đ
24 Khóa học Nghiệp Vụ Văn thư lưu trữ 2,200,000 đ
25 Giám sát thi công xây dựng công trình 1,700,000 đ
26 Khóa ISO 14001:2004 1,200,000 đ
27 Khóa học ISO 9001:2008 1,200,000 đ
28 Chỉ huy trưởng Công trường xây dựng 1,000,000 đ
29 Ôn thi B1, B2, C1 Khung tham chiếu Châu Âu 7,000,000 đ
30 Nghiệp vụ Quản lý dự án 1,400,000 đ
31 Nghiệp vụ Đấu thầu 800,000 đ
32 Huấn luyện An toàn lao động 800,000 đ
33 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động 4,500,000 đ
34 Tổ chức ôn thi Nghiệp vụ Điều hành Du lịch 1,800,000 đ
35 Nghiệp vụ Thiết bị Trường học 3,000,000 đ
36 Nghiệp vụ Thông tin thư viện 2,500,000 đ
37 Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng 1,800,000 đ
38 Đào tạo Quản lý Trường Mầm Non 3,000,000 đ
39 Nghiệp vụ Giáo dục Mầm Non 2,200,000 đ
40 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp nghề – cao đẳng nghề 220,000 đ
41 Lớp nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng Đại học 2,500,000 đ
42 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp 2,200,000 đ