Danh sách khóa học
# Tên khóa học Gía Đăng ký
1 Lớp học cắm hoa tươi nghệ thuật ở Bình Dương đ
2 KHÓA HỌC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 2,500,000 đ
3 KHÓA HỌC LÀM BÁNH TRUNG THU 1,800,000 đ
4 Khóa học nấu ăn trẻ em tại Hà Nội 1,500,000 đ
5 Khóa học nấu ăn món Hoa (Trung Quốc) 6,000,000 đ
6 Trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp 0 đ
7 Hướng dẫn viên du lịch đ
8 KHÓA HỌC NẤU ĂN MÓN CHAY đ
9 ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU đ
10 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG đ
11 Đào tạo Nấu Ăn 4,000,000 đ
12 Học nghiệp vụ Bàn Bar tại đâu? 2,500,000 đ
13 Khai giảng nghiệp vụ Buồng – Phòng 3,000,000 đ
14 Nghiệp vụ Lễ Tân Khách sạn 2,500,000 đ
15 Nghiệp vụ nghề cấp dưỡng 2,000,000 đ
16 Giám sát thi công xây dựng công trình 1,700,000 đ
17 Khóa ISO 14001:2004 1,200,000 đ
18 Khóa học ISO 9001:2008 1,200,000 đ
19 Chỉ huy trưởng Công trường xây dựng 1,000,000 đ
20 Ôn thi B1, B2, C1 Khung tham chiếu Châu Âu 7,000,000 đ
21 Nghiệp vụ Quản lý dự án 1,400,000 đ
22 Nghiệp vụ Đấu thầu 800,000 đ
23 Huấn luyện An toàn lao động 800,000 đ
24 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động 4,500,000 đ
25 Tổ chức ôn thi Nghiệp vụ Điều hành Du lịch 1,800,000 đ
26 Nghiệp vụ Thiết bị Trường học 3,000,000 đ
27 Nghiệp vụ Thông tin thư viện 2,500,000 đ