ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Giá: đ

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Những Kiến thức khi tham gia lớp Nghiệp vụ đấu thầu theo quy định mới của Thông tư 04/2019

  • Cập nhật văn bản mới nhất về Đấu thầu: Luật số 43/2013/QH13
  • Hình thức đấu thầu, kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu
  • Đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm phát luật về đấu thầu
 • Xử lý các tình huống phát sinh liên quan thực tế

Đối tượng tham dự Khóa Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu:

 • Cán bộ làm công tác quản lý đấu thầu trong nhà nước
 • Các ban quản lý dự án; Các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn đấu thầu
 • Các chủ đầu tư, bên mời thầu và các cá nhân khác có nhu cầu.

Địa điểm học Nghiệp vụ Đấu thầu: Tại Hà Nội và tại địa điểm của Quý Doanh nghiệp/ Cơ quan có nhu cầu

Kinh phí khóa Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu: 800.000đ/ Khóa/ 1 học viên

Hồ sơ cần chuẩn bị khi tham dự Khóa Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu:

 • 2 ảnh 3×4
 • 1 CMT photo
 • Tờ khai  thông tin ( theo  mẫu)

Thông tin liên hệ đăng ký Khóa Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu:

Ms Tuyết Nhung: 0982 78 78 40 

Mail, Skype: Nhungnt@giaoducvietnam.edu.vn

Bài viết liên quan