chứng chỉ tin học A, B, C hay CC IC3

CHỨNG CHỈ TIN HỌC A, B, C HAY CC IC3?

Theo thông tin từ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông thì Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về việc thi và cấp chứng chỉ đào tạo tin học chính thức có hiệu lực vào ngày 10/8/2016.

Theo điều 22: (hiệu lực hiện hành) quy định rõ dừng việc đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học A, B, C. Theo đó, những chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp sau ngày 10.8 sẽ không còn giá trị.

ba1b5ed392e3447ab3e511c6b207c037

chứng chỉ tin học a,b,c hết giá trị sử dụng

Thay vào đó thì Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 có hiệu lực từ ngày 28/04/2014 sẽ được triển khai đào taọ, thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Do đó nếu bạn đang còn phân vân giữa việc học chứng chỉ tin học A,B,C hay học chứng chỉ tin học IC3 hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin thì đây là câu trả lời cho thắc mắc của bạn.

thông tin về khóa học chứng chỉ IC3 xem tại đây

Thông tin về khóa học Ứng dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Bài viết liên quan