Trung cấp

  • Hệ Trung Cấp thư viện- thiết bị trường học
  • 15/07/2017 - Trung cấp
  •  NGÀNH :THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  Khóa học thiết bị trường học dành cho ai? Hiện nay ngành thư viện – thiết bị trường học đang phổ biến, được nhiều người biết đến, khóa học dành cho: Nhóm 1:  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ