Cao Đẳng

  • Hệ cao đẳng ngành quản trị nhà hàng
  • 15/07/2017 - Cao Đẳng
  •   NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG   Hiện nay nhóm ngành quản trị nhà hàng đang được đa số giới trẻ biết đến. Với khả năng và trình độ trong môi trường thuận lợi, giúp xã hội không ngừng phát triển, dựa trên nền tảng đó có rất nhiều nơi mở ra khóa học quản…

  • Tuyển sinh Cao đẳng nghề Quản Trị Lữ Hành
  • 18/01/2017 - Cao Đẳng
  • TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ LỮ HÀNH Ngày nay, nhóm ngành dịch vụ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào và là yếu tố đóng góp quyết định cho tăng trưởng kinh tế thế giới Các ngành thuộc lĩnh vực quản trị dịch…

  • Tuyển sinh Cao Đẳng chính quy ngành Hướng dẫn du lịch
  • 14/01/2017 - Cao Đẳng
  • TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH  Đào tạo: Cao Đẳng Nghề Hướng dẫn du lịch Người học được trang bị các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nghề hướng dẫn bao gồm: Tổng quan du lịch và khách sạn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử khách du lịch…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ