Cao Đẳng

  • Hệ cao đẳng ngành quản trị nhà hàng
  • 15/07/2017 - Cao Đẳng
  •   NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG (MÃ NGÀNH: 6810206)   Hiện nay nhóm ngành quản trị nhà hàng đang được đa số giới trẻ biết đến. Với khả năng và trình độ trong môi trường thuận lợi, giúp xã hội không ngừng phát triển, dựa trên nền tảng đó có rất nhiều nơi mở ra khóa…

  • Tuyển sinh Cao đẳng nghề Quản Trị Lữ Hành
  • 18/01/2017 - Cao Đẳng
  • TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ LỮ HÀNH Ngày nay, nhóm ngành dịch vụ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào và là yếu tố đóng góp quyết định cho tăng trưởng kinh tế thế giới Các ngành thuộc lĩnh vực quản trị dịch…

  • Tuyển sinh Cao Đẳng chính quy ngành Hướng dẫn du lịch
  • 14/01/2017 - Cao Đẳng
  •   TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 2017  – Căn cứ vào luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; – Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018. Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2017-2018 như sau: Đào tạo:…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ