Nghiệp vụ sư phạm

  • Đào tạo Quản lý Trường Mầm Non
  • 29/07/2015 - Nghiệp vụ Mầm non
  • KHOÁ HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON CẤP CHỨNG CHỈ. THỜI GIAN: 2 THÁNG ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG KHÓA HỌC   – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo tại các quận, huyện, thành phố trên cả…

  • Nghiệp vụ Giáo dục Mầm Non
  • 29/07/2015 - Nghiệp vụ Mầm non
  • Khoá Học Nghiệp Vụ Giáo Dục Mầm Non Cấp Chứng Chỉ Của Trường CĐ SP Trung Ương ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG KHÓA HỌC:  Là những cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và đang làm công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non, những người…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ