Văn thư lưu trữ – Thư ký Văn phòng

  • KHÓA HỌC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
  • 14/07/2017 - Văn thư lưu trữ - Thư ký Văn phòng
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC   Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thiết bị Trường học: Đối tượng tham dự: Đối tượng 1: Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý,…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ