Thông tin thư viện

  • Nghiệp vụ Thông tin thư viện
  • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Thông tin thư viện
  •       Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ đang làm việc tại các cơ quan về lĩnh vực Thông tin Thư viện trong cả nước, Công ty mở khóa đào tạo về Nghiệp vụ Thông tin  Thư viện    ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ NGHIỆP VỤ…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ