Thiết bị trường học

  • KHÓA HỌC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
  • 14/07/2017 - Thiết bị trường học
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC   Đối tượng tham dự: Đối tượng 1: Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (Trường tiểu học, THCS, THPT, vv…) Đối tượng 2:…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ