Khóa học ngắn hạn

 • Nghiệp vụ Quản lý dự án
 • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Nghiệp vụ Xây dựng
 • Nhằm cập nhật các kiến thức pháp luật /Chính sách về đầu tư, Các kỹ năng về lập thẩm định, giám sát hay đánh giá cho các tổ chức, cơ quan, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam xin thông báo mở lớp Nghiệp vụ Quản lý dự…

 • Nghiệp vụ Đấu thầu
 • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Nghiệp vụ Xây dựng
 • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành luật từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng và ban hành trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung thêm một…

 • Huấn luyện An toàn lao động
 • 30/07/2015 - An toàn lao động , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG (Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016) Khai giảng liên tục Khóa học huấn luyện An toàn lao động. Cấp chứng nhận theo quy định BLĐTB & XH: An toàn leo cao, An toàn hóa chất, An toàn cơ khí, An toàn trên công trường xây dựng, An toàn Điện, An toàn thiết…

 • Nghiệp vụ Thông tin thư viện
 • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Thông tin thư viện
 •       Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ đang làm việc tại các cơ quan về lĩnh vực Thông tin Thư viện trong cả nước, Công ty mở khóa đào tạo về Nghiệp vụ Thông tin  Thư viện    ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ NGHIỆP VỤ…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ