Khóa học ngắn hạn

 • Khóa học 5S
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC ĐÀO TẠO 5S   MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC – Khóa học giúp tăng năng suất lao động nhờ giảm được những lãng phí trong quá trình lao động và sản xuất. – Khóa học giúp nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ cung cấp môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng. –…

 • Khóa học ISO 18001:2007- OHSAS
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC NHẬN THỨC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001:2007   Vấn đề an toàn Sức khỏe Nghề nghiệp là yếu tố được coi trọng hàng đầu hiện nay, điều này rất cần được quan tâm và nhận thức cao trong tất cả các loại hình tổ…

 • Khóa ISO 14001:2004
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC NHẬN THỨC HTQL MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004 MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:  Khóa học này giúp cho học viên có những kiến thức cơ bản, hiểu được lý thuyết và cách thực hành trong công tác xây dựng & áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001- 2004….

 • Khóa học ISO 9001:2008
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC GIỚI THIỆU YÊU CẦU TIÊU CHUẨN THEO ISO 9001:2008 Khóa học này được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản năm 2008) cho người học và giúp cho học viên hiểu rõ về khái niệm và nguyên tắc chung của Hệ thống Quản…

 • Nghiệp vụ Quản lý dự án
 • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Nghiệp vụ Xây dựng
 • Nhằm cập nhật các kiến thức pháp luật /Chính sách về đầu tư, Các kỹ năng về lập thẩm định, giám sát hay đánh giá cho các tổ chức, cơ quan, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam xin thông báo mở lớp Nghiệp vụ Quản lý dự…

 • Nghiệp vụ Đấu thầu
 • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Nghiệp vụ Xây dựng
 • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành luật từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng và ban hành trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung thêm một…

 • Huấn luyện An toàn lao động
 • 30/07/2015 - An toàn lao động , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG (Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016) Khai giảng liên tục Khóa học huấn luyện An toàn lao động. Cấp chứng nhận theo quy định BLĐTB & XH: An toàn leo cao, An toàn hóa chất, An toàn cơ khí, An toàn trên công trường xây dựng, An toàn Điện, An toàn thiết…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ