Kỹ năng Mềm

  • Kỹ năng thuyết trình
  • Cách cải thiện kỹ năng thuyết trình
  • 21/03/2016 - Kỹ năng Mềm , Tin tức
  • Thuyết trình và nói trước đám đông là một kỹ năng rất cần thiết cho mọi người. Khả năng diễn giải và thuyết phục được người khác sẽ là khả năng rất quan trọng để bạn có thể nắm giữ một chức vụ cao. Để các bạn có thể cải thiện được kỹ năng thuyết…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ