An toàn lao động

  • Huấn luyện An toàn lao động
  • 30/07/2015 - An toàn lao động , Khóa học ngắn hạn
  • KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG (Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016) Khai giảng liên tục Khóa học huấn luyện An toàn lao động. Cấp chứng nhận theo quy định BLĐTB & XH: An toàn leo cao, An toàn hóa chất, An toàn cơ khí, An toàn trên công trường xây dựng, An toàn Điện, An toàn thiết…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ