Kế toán Tổng hợp

  • Kế toán thuế Thực hành
  • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Tổng hợp
  • KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU Học thực hành kế toán thuế là một khóa huấn luyện kỹ năng chuyên sâu về kế toán thuế nên nó cần phải đảm bảo 2 yếu tố quan trọng : thứ nhất là bạn phải biết, hiểu về Luật thuế hiện hành để đảm bảo bạn…

  • Kế toán Tổng hợp
  • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Tổng hợp
  •  KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG HỌC: – Các cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại bộ phận kế toán trong tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, công an kinh tế,  bộ phận quản lý, cá nhân có nhu cầu học để phục…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ