Kế toán

 • Công việc của kế toán ngân hàng
 • Công việc của một kế toán ngân hàng
 • 28/03/2016 - Kế toán , Tin tức
 • Ở nước ta hiện nay có rất nhiều ngân hàng, trong mỗi ngân hàng dù lớn nhỏ đều phải có bộ phận kế toán ngân hàng, chính vì thế nếu bạn là một kế toán ngân hàng giỏi thì việc bạn tìm được một công việc tại một ngân hàng là việc đơn giản. Vậy…

 • Kế toán thuế Thực hành
 • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Tổng hợp
 • KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU Học thực hành kế toán thuế là một khóa huấn luyện kỹ năng chuyên sâu về kế toán thuế nên nó cần phải đảm bảo 2 yếu tố quan trọng : thứ nhất là bạn phải biết, hiểu về Luật thuế hiện hành để đảm bảo bạn…

 • Kế toán Tổng hợp
 • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Tổng hợp
 •  KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG HỌC: – Các cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại bộ phận kế toán trong tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, công an kinh tế,  bộ phận quản lý, cá nhân có nhu cầu học để phục…

 • Kế toán Trưởng Hành chính sự nghiệp
 • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Trưởng
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  Căn cứ theo Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ban hành ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính -Bộ  Nội vụ về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và…

 • đào tạo kế toán trưởng
 • Kế toán trưởng Doanh nghiệp
 • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Trưởng
 • Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác về Kế toán tại các địa phương trên cả nước. Công ty CP Giáo Dục Việt Nam hợp tác cùng Học viện tài chính mở lớp đào tạo kế toán trưởng như sau: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỌC PHÍ KHÓA…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ