Giáo dục Bình Dương

  • Học nghiệp vụ Bàn Bar tại đâu Bình Dương ?
  • 07/09/2015 - Đào tạo nghề , Giáo dục Bình Dương
  •                                                                                                                                                                                                    KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ BÀN – BAR Ở BÌNH DƯƠNG    Mục tiêu khóa học Lớp nghiệp vụ bàn bar Sau khóa học, học viên  làm việc với phong cách chuyên nghiệp tại các hệ thống Khách sạn – Nhà Hàng cao cấp, nơi đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn phục vụ quốc tế….

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ