Lịch khai giảng các khóa học sơ cấp nghề tháng 12/2015

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC SƠ CẤP NGHỀ THÁNG 12/2015

TT NGHỀ ĐÀO TẠO THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ CA HỌC KHAI GIẢNG PHỤ TRÁCH
Hà Nội TP HCM Đà Nẵng
1 Kỹ thuật chế biến món ăn

(Món Á, Âu, Chay)

3 tháng 4,000,000 Sáng 2/4/6 02/12 (B8) – Mrs. Nguyệt:

Tel: 0967 86 86 24

Email: nguyetlt@giaoducvietnam.edu.vn

– Mrs. Hà Mai:

Tel: 0978 8686 12

Email: maiht@giaoducvietnam.edu.vn

– Ms. Phạm Hương:

Tel: 093 9393 721

Email:phamhuong@giaoducvietnam.edu.vn

Thứ 3/5/7 10/12 23/11
Thứ 7, CN 12/12
Chiều 2/4/6 09/12
Dạy nấu món Hàn 1,5 tháng 4,000,000 Chiều 2/4/6 30/11 ( B6)
Tối 2/4/6 11/12
Nấu ăn theo chuyên đề 1,5 tháng Liên hệ Linh động Liên hệ: 0967 86 86 24
2 Quản trị nhà hàng-khách sạn 3 tháng 2,500,000 Sáng 2/4/6 02/12 (B6)  

 

– Mrs. Nguyệt:

Tel: 0967 86 86 24

Email: nguyetlt@giaoducvietnam.edu.vn

– Ms. Bùi Khuyên: 

Tel: 093 9393 723

Email:khuyenbt@giaoducvietnam.edu.vn

– Ms. Thu Hoài:

Tel: 0946 8689 37

Email: hoaipt@giaoducvietnam.edu.vn

Tối 3/4/5 02/12 (B4)  09/11
Lịch học khác Liên hệ: 0967 86 86 24
3 Dịch vụ nhà hàng 3 tháng 2,500,000 Sáng 2/4/6 02/12 (B6)  

 

Tối 3/4/5 02/12 (B4)  09/11
Lịch học khác Liên hệ: 0967 86 86 24
4 Nghiệp vụ Lễ tân 3 tháng 2,500,000 Sáng 2/4/6 02/12 (B6)
Tối 3/5/7  10/10
Tối 3/4/5 02/12 (B4)  09/11
Lịch học khác Liên hệ: 0967 86 86 24
5 Nghiệp vụ Bàn – Bar 3 tháng 2,500,000 Tối 3/4/5 02/12 (B4)
6 Nghiệp vụ Buồng – Phòng (Lưu trú) 3 tháng 2,500,000 Sáng 2/4/6 02/12 (B6) 03/10
Tối 3/4/5 02/12 (B4)   09/11
7 Kỹ thuật pha chế đồ uống 3 tháng 3,000,000 Chiều 3/5/7 10/12
8 Cắm hoa nghệ thuật 15 buổi 1,800,000 Chiều 3/5/7 03/12 (B2)
Thứ 7, CN 19/12
9

 

Cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật

 

12 buổi 1,200,000 Tối 2/4/6 07/12
Thứ 7, CN 12/12
10 Điện dân dụng 4,5 tháng 7,000,000 Thứ 2 -> 6 05/12 (B5) – Mrs. Nguyệt:

Tel: 0967 86 86 24

Email: nguyetlt@giaoducvietnam.edu.vn

– Mrs. Hà Mai:

Tel: 0978 8686 12

Email: maiht@giaoducvietnam.edu.vn

– Ms. Phạm Hương:

Tel: 093 9393 721

Email:phamhuong@giaoducvietnam.edu.vn

Thứ 7, CN 20/12
Lịch học khác Liên hệ: 0967 86 86 24
11 Điện công nghiệp 4,5 tháng 7,000,000 Thứ 2 -> 6 05/12 (B5)
12 Điện tử công nghiệp 6 tháng 2,300,000 Thứ 2 -> 6 05/12 (B5)
13 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 5,5 tháng 8,000,000 Thứ 7, CN 20/12
14 Quản lý điện nông thôn 3 tháng Liên hệ Thứ 2 -> 6 23/12
15 Hàn 3 tháng 6,000,000  Thứ 2 -> 6 31/12

 

Bài viết liên quan